Dhr Rudi Horemans van Horemans NV overhandigt de nieuwe seniorengids van Bekkevoort aan Dhr Benny Reviers (Schepen bevoegd voor sernioren) en Jan Schodts (Voorzitter seniorenadviesraad). Ook de communicatieambtenaar Bernie De Vuyst mocht een exemplaar in ontvangst nemen. De postbedeling is eind februari - begin maart voorzien. Wij danken de gemeente Bekkevoort en dhr Jan Schodts in het bijzonder voor hun vertrouwen en de zeer vlotte samenwerking. Onze firma dankt ook de deelnemende handelaars voor hun participatie aan dit project, dankzij hen beschikken alle senioren in Bekkevoort weldra over actuele info die hen aanbelangt.

 

v.l.n.r.: Rudi Horemans, Benny Reviers en Jan Schodts

v.l.n.r.: Rudi Horemans en Bernie De Vuyst